DELA

Brändö ur turistens synvinkel

De kvalitetshöjande åtgärderna för turismen som det står om i dagens tidning kunde börja redan när man anländer till Brändö via Osnäs-Åva.
Brändö ger ett fattigt intryck. Man passerar först ortnamnsskylten ”Åva” och en hemgjord skylt om Jurmo, därpå en informationstavla om Brändö kommun som har suttit där i många år och numera knappt är läslig. Sedan kommer en avståndstavla till några destinationer, dock ej Mariehamn eller fasta Åland eller turistbyrån, sedan Brändö kommunvapen (utan text) och slutligen hastighetsskylt för 70 km/h med tilläggstavla ”Allmän begränsning.
Ingen information om att man har anlänt till det självstyrande landskapet Åland; åker man åt andra hållet finns det en rejäl skylt som visar att man befinner sig i Egentliga Finland. Inte heller någon informationstavla om åländska hastighetsregler som finns till exempel i Eckerö. Och varför fortsätter inte landskapsväg 2 till Åva?
Per Johansson