DELA

Brändö behöver reningsverk

Det är en stor skandal hur de styrande i Brändö använder sin makt. Lappo och Åva har båda reningsverk. Däremot saknar centralbyn Brändö fortfarande ett nödvändigt reningsverk.

Trots att vi på Brändö har Solkulla, skola för hela Brändö, flera radhus och annan bebyggelse saknas fungerande reningsverk. Brändö lax genererar stora utsläpp från sina anläggningar. Utsläpp som inte ska rinna ut över mina marker och vikar.

Det finns inte några gränser för denna miljöförstörelse. Sedan måste man tänka på sjöbotten som antagligen är totalt död på grund av att Brändö är utan reningsverk. Det är svårt att förstå att varken landskapsregeringen eller ÅMHM ingriper.

När man reser genom skärgården via Vårdö får man uppleva en väl skött kommun. Där sköter man om åkrarna, odlar och sköter om åkrarna med fina äppelodlingar. Det är en glädje att se hur de ansvariga i Vårdö sköter sin kommun.

På Brändö finns bara gamla växthus kvar som skrotar ner och förstör. Två reningsverk till Brändö är helt nödvändigt.

Margaretha Blåhed