DELA

Bra vård är regeringens fokus

Tehy på Åland rf:s styrelse lyfter i en insändare fram flera aktuella frågeställningar. Orsaken till de aktuella inbesparingarna är kända: Kostnaderna för ÅHS har under de senaste åren ökat markant och landskapsregeringen strävar nu till att bromsa kostnadsutvecklingen. Vi jobbar därför både med att minimera utgiftssidan och öka intäkterna. Parallellt med inbesparingsbehoven finns ett behov att investera i ÅHS, inte minst med tanke på organisationens IT-skuld. Vi håller med om att det läge vi befinner oss i kräver ett stort mått av eftertanke – vad behöver vi investera i på lång sikt?

Vården på Åland står inför ett vägskäl – det tydligt att vi inte kan fortsätta som tidigare. Vi kommer framför allt att behöva fler förebyggande åtgärder och vårdlösningar med ökat egenansvar för att det offentliga Åland också i framtiden ska kunna erbjuda god vård.

Under 2017 ordnar landskapsregeringen seminarium om hur framtidens vård på Åland ska se ut. I vår vision för framtidens vård ingår en god personalpolitik som en av hörnpelarna.

Katrin Sjögren (Lib)

Camilla Gunell (S)

Wille Valve (MSÅ)