DELA

Bra socialvård på Åland

Svar till Viveka Lindström
Min åsikt är att närståendevårdarna gör ett oersättligt arbete, de ska få det stöd de behöver för att klara av sina åtaganden, dels genom ekonomiskt bidrag och möjlighet till lediga dagar, dels genom annat stöd som regelbundna besök från hemtjänsten, färdtjänst, handledning och utbildning, moraliskt stöd, införskaffande av specialhjälpmedel och åtgärder för att anpassa hemmet.
Flera av de senare stöden kan vara den viktigaste hjälpen för de närståendevårdare som inte alls vill lämna bort den anhöriga de har att vårda.

På Åland får nu närståendevårdarna vänta till 01.01.2009 på samma lagstiftning. I hela lagförslaget skiljer bara antalet lediga dagar. På Åland får närvårdarna rätt till fem dagar ledigt i stället för tre enligt nu gällande finsk lagstiftning.
Det åländska lagförslaget beaktar inte alls de utlåtanden som kommunerna och andra framfört då lagförslaget var på remiss. Jag är orolig för att antalet avtal minskar och att närståendevården som helhet kommer att förlorar.
I Finland ordnas utbildning för närståendevårdarna och det är enligt min mening någonting som borde organiseras också på Åland.
Den nya lagen gäller i Finland från 01.01.2006. Den innehåller förändringar som förbättrar de vårdbehövandes och närståendevårdarnas ställning.

Jag anser att lagstiftningsbehörigheten skall användas till gagn för Ålands befolkning, inte för krångla med obefogade populistiska utspel.
Kommunerna kan fritt erbjuda ett fördelaktigare avtal än vad lagen förutsätter.
Det är i alla kommuners intresse att, förenat med annan service, ordna så många lediga dagar för närståendevårdarna att vården bibehålls på en god nivå för alla parter.
Jag vill inte att man nedvärderar den åländska kompetensen i hela kommunalsektorn men framför allt inom den sociala. Jag anser att socialarbetarna på Åland är kompetenta nog att förstå behovet av ledighet för närståendevårdarna.
För övrigt förordar jag personligen en lagändring så att ny finsk lagstiftning automatiskt skulle tillämpas på Åland tills självstyrelsemyndigheterna åstadkommit en egen lag i enlighet med åländsk lagstiftningsbehörighet.
Åke Mattsson
liberal