DELA

Bra skola de nya kommunernas viktigaste fråga

Lagtingsledamot Roger Nordlund ställer en fråga relaterad till pågående kommunreform om vad som kommer att hända med grundskolorna i de nya storkommunerna. Svaret är att de nya kommunernas beslutsfattare avgör hur servicen i den nya kommunen organiseras så att alla kommunens medborgare har tillgång till god skola och omsorg.

Att vissa förändringar sker är troligt, men det återstår att se hur de nya kommunernas beslutsfattare väljer att organisera sin kommuns servicenät. Konsultrapporter ger endast politikerna underlag för beslut, politikerna fattar besluten.

Det vi med säkerhet vet är att nuvarande 16-kommunstruktur inte heller kan garantera att allt förblir vid det gamla. Många skolor på Åland har lagts ner under årens lopp. Att skolorna är viktiga i skärgård och landsbygd som mångfunktionella mötesplatser håller jag med om.

Särskilt i skärgården kommer det att krävas särskilda arrangemang och landskapets stöd att bibehålla skolorna på öarna så att inte skolbarn ska behöva färdas långt.

För Socialdemokraterna är kommunerna viktiga demokratiska byggstenar i den nordiska modellen. Människornas rätt till en service som är kompetent och rättvist fördelad ska tryggas. Att kommunerna är bärkraftiga demografiskt, ekonomiskt och professionellt är grundpelare för att skola och omsorger vara bra för alla och ha tillräckliga resurser också för de som behöver mer stöd.

En fortsatt bra skola kommer att vara en av de nya kommunernas viktigaste frågor.

Det blir allt svårare att trovärdigt argumentera för att Åland ska fortsätta med 16 kommuner. De utredningar som gjorts visar med stor tydlighet att många av dagens kommuner är för svaga för att klara sig framöver, främst på grund av en åldrande befolkning.

Jag kommer att verka för att Ålands Socialdemokrater säger ja till en kommunreform där medborgarnas behov och rättigheter kommer först. En fortsatt högkvalitativ och decentraliserad service är vårt mål. Dit hör också grundskolor med kompetenta och engagerade lärare, nära de barn som ska gå i skolan.

Jag är övertygad om att större och starkare kommuner har bättre förutsättningar att upprätthålla dessa skolor.

Camilla Gunell (S)

Vice lantråd

Partiordförande