DELA

Bra sagt av Sundback

Barbro Sundback anser att distributionsanläggningen i Smedsböle som sänder ut radio och TV till de åländska hushållen skall lösgöras från Ålands Radio och TV Ab till ett skilt bolag för att möjliggöra utsändning av de nya åländska TV-kanalerna.
Detta är bra och en fråga som Obunden Samling länge drivit och nu får stöd för från oväntat håll, kan man säga.

När frågan senast var uppe för diskussion i lagtinget gav socialdemokraterna kalla handen för dylika omstruktureringar. Det var i samband med hemställningsmotion nr10/2004-2005 där undertecknad föreslog att svenskspråkiga radio- och TV-kanaler skulle prioriteras på de frekvenser som landskapet förfogar över. Förutom de kommande åländska TV-kanalerna finns en rad svenskspråkiga och engelskspråkiga med svensk text som kunde utsändas, t.ex. TV4:s extrakanaler; TV4 fakta, TV4 och TV4 film m.m.
Bland engelska kanaler kan nämnas t.ex. Discovery.
Marksänd digital-TV på Åland borde ha samma utbud som Boxer i Sverige. Utbudet på svensk TV är under all kritik på Åland i dag och för att tillgodogöra sig ett svenskt utbud måste ålänningarna ha en bulvan i Sverige och egen parabol i sann Anton Kalmer-anda, man frågar sig om självstyrelsen då har fungerat som tänkt?
På Åland finns också tre radiokanaler som borde få möjlighet att höras över hela Åland, istället för Radio Suomi som upptar en frekvens, men har väldigt få lyssnare på Åland. Det kanske finns hopp nu när det tongivande regeringspartiet socialdemokraterna förefaller ha bytt fot i frågan, vad det nu kan bero på%u2026
Jag kommer att enträget fortsätta kämpa för ålänningarnas rätt till svensk TV och radio.
Danne Sundman