DELA

Bra reform med goda avsikter

Obunden samlings kandidat Jessy Hartvik går i hårda ordalag ut mot socialdemokraternas vilja att införa allmän tandvård på Åland. Jag kan bara konstatera att vi har olika åsikt. Allmän tandvård är som vi ser det en mycket bra reform som gynnar tandhälsan för alla på Åland, även för barn och ungdomar. Om Obundna ser hot och spöken med reformen så får det stå för dem. Vi har en uppriktig vilja att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Där är tänder och tandhälsa fortfarande ett klassproblem.
Grupper med svag ekonomisk ställning försummar sin tandhälsa vilket leder till lidande för den enskilde och stora ekonomiska kostnader för samhället. När tänderna väl är förstörda blir summorna för insatserna betydligt större än om man kan åtgärda problemen i tid. För många människor är kostnaderna för tandvård alltför höga.

Jessy Hartvik påstår att socialdemokraternas ordförande i Finland Jutta Urpilainen ”vill avskaffa FPA-ersättningen för privat sjuk-, hälso- och tandvård”. Någon sådan åtgärd finns inte i regeringsprogrammet och varken Jutta Urpilainens rådgivare eller statssekreteraren på socialminister Maria Guzenina-Richardsons ministerium känner till detta påstående. Däremot har det funnits diskussioner inom att Sdp att satsa på kvalitet inom den offentliga vården framom att subventionera privata läkartjänster. Jag hoppas att Jessy Hartvik framöver kan hålla sig till sanningen.

Sdp och Ålands socialdemokrater är två skilda partier. Vi har ett gott samarbete men inget parti lyder under det andra. Ålands socialdemokraters arbete för allmän tandvård har bedrivits under många år och vi är väl insatta i frågan. Med valet 2011 hoppas vi att fler röstar för att denna reform införs så att ålänningarnas rätt till hälso- och sjukvård är på minst samma nivå som i riket.
Camilla Gunell (S)
partiordförande