DELA

Bra modell för ungdomar

För att tillmötesgå en bra framtid på Åland, behövs varenda invånare på olika sätt. Vi behöver framför allt bli bättre på att ge ungdomarna större inflytande i vårt samhälle. Ungdomarna är ju vår framtid.
Då är det inte rätt att de som ska ta över efter oss, inte får vara med och påverka. Jag har med stort intresse läst om Esbo stads ungdomsfullmäktige. Det är ett förtroendeorgan som väljs i allmänna val av och bland 13 till 18 år gamla Esbobor.

Kosternämnden i Sverige (Strömstads kommun) är ett partipolitiskt obundet forum, där öbor på ett parlamentariskt vedertaget sätt kan uttrycka en majoritetsuppfattning i viktiga frågor. Röstberättigade personer är alla kosterbor fyllda 16 år. I slutna val avger Kosterborna sina röster på de personer som man vill skall representera de i nämnden. Samma system som tillämpas när man väljer till riksdag, kommunfullmäktige eller regionstyrelse.

Jag hoppas det finns intresse för att införa liknande ungdomssatsningar på Åland.
Kosternämnden: http://tmbl.gu.se:16080/kosterhavet/kosternamnden/kosternamnden.html
Esbo ungdomsfullmäktige: http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37340;32411;34378
Kjell Mattsson (lib)