DELA

Bra med öppet hus efter stormen i Lemland

Det blev en ivrig diskussion bland aktörer och deltagare torsdagskväll den 7 februari i församlingshemmet Birgittagården när Lemlands och Lumparlands kommun tillsammans med församlingen ordnade ett tillfälle för kommuninvånarna att prata av sig och ställa frågor efter nyårsstormen Alfrida.

Kyrkoherde Benny Andersson höll i trådarna när kunniga representanter för skogsbruket, försäkringen, frivilliga brandkåren och Röda korset tillsammans med arrangörerna besvarade frågor och utbytte erfarenheter om hjälpinsatser och krishantering.

Södra delen av fasta Åland drabbades som hårdast av stormen. Stora skador på skog, elnät och telefonnät gjorde att elen och nätuppkopplingen tog upp emot två veckor att åtgärda.

Medan den centrala delen av kommunerna kunde ha öppna skolor och institutioner och erbjuda hjälp, var församlingen värst drabbad och själv en av de behövande under elavbrottet. Församlingshemmet blev ett tillfälligt kansli där man kunde erbjuda begränsad hjälp.

Ett trettiotal människor kom till öppet hus med kaffeservering och bulle. Erfarenheten visar att vi har en beredskap med ovärderliga frivilliga hjälpinsatser som fick många tack och beröm. Ett nyttigt tillfälle att lägga en allvarlig händelse bakom sig.

MAIKEN POULSEN ENGLUND