DELA

Bra jobbat, Ålands sjöfart

Det är skäl att lyfta fram det jättejobb som Ålands Sjöfart rf med ordförande Eva Mikkola-Karlström i spetsen utfört för att göra Sjöfartens dag till den succé den i dag är.

Vi deltog under hela arrangemanget i torsdags och är mycket imponerade över det bredd och djup som arrangörerna lyckats skapa.

Aldrig förr har lika många av Östersjöns tyngsta aktörer varit på en och samma plats. Det är bra för hela Åland och det är bra för Östersjön att Finlands viktigaste sjöfartsdag numera äger rum i Mariehamn. Det ger också möjlighet till alla sjöstuderanden att träffa den bransch de ska arbeta i.

Den åländska sjöfarten har över tid varit den näringsgren från vilken många framgångssagor startat och samhällsbärande företag grundats.

Förutsättningarna har förändrats men shippingen är alltjämt en urstark motor för hela Åland när det gäller sysselsättning, transporter och samhällsekonomin.

Skapandet av Sjöfartens dag är viktigt av fler skäl.

Det är en inspiration till andra arrangörer och det är en injektion för hela mötes-Åland.

Vi har möjligheter och vi har kommunikationer, Åland är nära till alla!

Tack för ett fint arrangemang och ser fram mot nästa sjöfartsdag redan nu!

Roger Nordlund, finansminister

Veronica Thörnroos, infrastrukturminister,

Jörgen Pettersson, ordförande för finans- och näringsutskottet