DELA

Bra initiativ

Lekland Åland AB i Eckerö Hallen är ett förtjänstfullt och värdefullt exempel på det entreprenörskap som tillför utvecklingskraft för hela Åland, konstaterar Närings- och kulturnämnden i Eckerö kommun som välkomnar företagsetableringen.
Näringsnämnden har erhållit förhandsinformation om Leklandets planerade verksamhet i Eckerö Hallen från och med juni 2012, och ser det som ett mycket positivt bidrag för att öka attraktionskraften för Eckerö och Åland som besöksdestination, men också för att tillföra nya aktiviteter till Eckerö Hallen under sommarsäsongen.
Jörgen Lundqvist
Ordförande (opol)
Eckerö Närings- och kulturnämnd