DELA

Bra initiativ om miljönation

Bra Wille Valve!
”Göra Åland till ledande miljönation i Östersjön”. Tack för det. Många år har jag väntat att få höra det från politiskt håll på Åland. Nu kom det. Orsaker:
Åland är en självstyrande övärld i Östersjön och för att säkra sin framtid måste vattenmiljöns tillstånd runt de 6000 öarna övervakas.
Av naturliga orsaker ligger Åland i ett mycket händelserikt område av Östersjön. Ingen annan plats i vårt hav blandas det skiktade vattnet så intensivt som syd – ost om Åland. Blandningen (ytvatten med redan de kanske 3 – 5 ggr för hög fosforhalt blandas med ännu mycket fosforrikare bottenvatten) strömmar direkt in i skärgården.
Näringsämnen har under många år accumulerats bland holmar och skär. Hela detta för skärgården ödesdigra scenario tycks vara bortglömt. Hinner man ännu ta det med tex i EU- projektet ”SEABED-projektet i EU:s Central Baltic INTERREG IVA program” budget 1.182.000 euro vars ledare redan finns på Åland och EU – projekt ”Bonus 169” med 100 miljoner euro gemensamt för alla Östersjöländer?
Lycka till Wille!
Bertil Sundström