DELA

Bra initiativ, Mia!

Mia Hanström för upp ett väldigt angeläget ämne i sin insändare måndagen 3 januari 2011 vad beträffar behovet av en ny sexuallagstiftning. Vi är många som ha reagerat på utslagen i domstolarna på senare tid när det gäller våldtäkt eller försök till våldtäkt.

Dagarna före julafton tog talmannen Roger Nordlund initiativ i syfte att förmå Finlands riksdag att ändra sexualbrottslagstiftningen. Han kontaktade oss vice talmän för en inledande diskussion. Gruppledarna i samtliga lagtingsgrupper har alla uttalat intresse för att ta ett gemensamt initiativ för att få till stånd en lagstiftningsförändring. Den här typen av lagstiftningsbehörighet åligger Finlands riksdag.

Lagtinget har möjlighet genom lagmotion att föreslå ändring i finsk lagstiftning. Vi hoppas att om ett enigt lagting kan formulera en lagmotion så skall det styrka Finlands riksdag att vidta åtgärder. När lagtinget återgår i arbete efter julhelgen nästa vecka så kommer det här arbetet att fortsättas.

Jag hoppas att många stöder dina tankar, Mia. Jag hoppas också att många visar sitt engagemang för frågan och skriver på den namninsamling som du tagit initiativ till.
Gun-Mari Lindholm
Vice talman