DELA

Bra initiativ, Beijar

Föreningen Fri Från Narkotika vill tacka Christian Beijar för hans initiativ till att ändra lagstiftningen i Finland så att de som döms för narkotikabrott ska kunna avtjäna sina straff på behandlingshem i stället för i fängelse. Grundproblematiken är sällan kriminalitet i sig utan drogberoende med åtföljande kriminalitet.

Beijar har helt rätt. I de finska fängelserna saknas möjlighet till behandling på svenska. Det är också svårt att få behandling på finska, vårdplatserna är få.
Visserligen får fången en möjlighet att bli nykter och drogfri om han undviker den fälla som erbjuds i form av psykofarmaka under fängelsetiden. Men rehabiliterinsprogram saknas vilket är slöseri med tid och med samhällets resurser. Endast ett fåtal klarar sig utan att återfalla i missbruk efter att de blivit civila.

I rimlighetens namn borde det vara långsiktigt ekonomiskt lönsamt att ge vård så att de som kommer ut både vill och klarar av att leva vanliga, produktiva liv. Som det är nu är det missvisande att kalla fängelserna och myndigheten Kriminalvårdsväsendet för någon vård ges inte. Det är dessutom att lura landets befolkning för ”mannen på gatan” tror i allmänhet att vi har fungerande system.

Men sen resonerar Beijar och övriga politiker fel i fråga om hur attraktiva missbrukarna är eller inte är i valtider. Alla missbrukare har anhöriga. Dessa är en talrik grupp som i det här fallet röstar med hjärtat på dem som jobbar för vård- och rehabiliteringsfrågor. Missbrukarna är inte några utomjordingar som ramlat ner från månen utan de är också barn till någon och del av familjer som ofta lider svårt av den pågående situationen.
Fri Från Narkotika
Signe Järvenpää
ordförande