DELA

Bra förslag från Vanhanen

Det finns inga problem som inte samtidigt innehåller möjligheter. Brexit är ett bra exempel där Storbritanniens beslut att lämna EU kan öppna dörren för Åland. Det är synnerligen positivt att presidentkandidat Matti Vanhanen (C) nu lyfter frågan nationellt och föreslår att Åland kan få en egen europaparlamentariker som en följd av de ”interna samarbetsförhandlingar” som EU tvingas genomgå efter Brexit.

Från Åländsk Centers sida har vi enträget förklarat den åländska självstyrelsen på alla olika nivåer i Finland. Vi är därför glada över att Matti Vanhanen insett behovet av att lyfta självstyrelsen såväl i Finland som i Europa. När det gäller att stärka hela Åland gäller det att informera och åter informera och vara försedd med många och olika argument.

Åländsk Center

Jörgen Pettersson

Ordförande