DELA

Bra Dan-Erik Woivalin!

Jag är glad att Ömsen var på plats i Mariehamnsmuseet i tisdags. Det bådar gott.

Och, jag är kanske raljant men oförsonlig är jag inte. Jag är bara, liksom de flesta av mina vänner och bekanta, rejält överraskad över Ömsens förslag till byggnation. Det kom överraskande och var överraskande lamt, ingen särprägel utan ett bygge som kunde ha uppförts lite varsomhelst, för tio år sedan.

Och debatten har varit livlig vid varje middag eller lunchträff som jag deltagit i. Några vill absolut inte tillåta rivning av Boreniuska, några tycker att huset kan rivas, där går åsikterna isär. Men alla är överens om att Ömsens förslag är ett hafsverk.

Och, Dan-Erik, i min ”raljanta” insändare, tog jag upp en fråga där alla som jag diskuterat centrumbygget med, är eniga. Den kanske gick dig förbi i mitt raljerande men det är just nu den allra viktigaste frågan när det gäller Ömsens byggplaner:

Kan du lova att det blir arkitekttävling?

Ska man bygga i Mariehamns absoluta centrum kräver vi mariehamnare att det blir så bra som möjligt. Och då krävs arkitekter, gärna såna med stora, eller åtminstone större vyer. Och för att välja rätt krävs ett underlag, det underlag som en arkitekttävling ger.

MOSSE WALLÉN