DELA

Bra beslut att lämna näringsministerposten

Att näringsminister Jan-Erik Mattsson (C) lämnar sin ministerpost är ett fräscht hälsotecken för den åländska demokratin.
I ett parlamentariskt system är det vanligt att ministrar lämnar en regering under pågående mandatperiod eller att statsministrar byter ut ministrar ifall de inte lever upp till förväntningarna. Näringsminister Mattsson ska ha all respekt för att han omvärderat sin syn på uppdraget och dragit slutsatsen att lämna sin post och ställa den till förfogande för någon annan.
Om man upplever att man inte har mer att ge är det klokt att inse att man bör låta arbetet gå vidare under en annan ministers ledning.

Innan parlamentarismen infördes på Åland hade man proportionella val av medlemmar till landskapsstyrelsen. Det betydde att fem lagtingsledamöter kunde rösta in en person till den dåvarande landskapsstyrelsen. Ett exempel i historien är när lagtingets majoritet röstade bort centerledamöterna Olof Salmén och Christer Jansson vid ett plenum och vid nästa röstades de in igen av fem ledamöter vardera. Landskapsstyrelsen hade då inte en majoritet av ledamöterna i lagtinget bakom sig, vilket det nuvarande parlamentariska systemet kräver.
Man kan med glädje konstatera att utvecklingen har gått framåt både inom centerpartiet och för den åländska parlamentarismen.

Efterträdaren Torbjörn Eliasson har många stora utmaningar framför sig och bör inte fastna i den hopplösa frågan om golf på Stornäset.
Vi hoppas att ministerbytet ska betyda startskottet för en ny, modern näringspolitik. Nu behövs fler satsningar på Ålands över 2000 småföretagare, på ökad sysselsättning och fler nya jobb, särskilt bland unga.
Vi hoppas också på nysatsningar inom turismen, sjöfarten och tjänstesektorn som byggs på förtroende och samarbete mellan landskapets politiker och näringslivets representanter.
Lycka till!

Camilla Gunell, ordf (S)
Carina Aaltonen (S)
Barbro Sundback (S)
Anders Hallbäck, partisekr. (S)