DELA
Foto: Ruben de Rijcke/Wikimedia Commons

Bra att mäta luftkvalitet

Att mäta luftkvaliteten är viktigt eftersom luftföroreningar har stor inverkan på oss och vår hälsa. Barn och äldre, samt personer med luftvägsproblem är speciellt känsliga för dålig luftkvalitet och i en större population kan man se ökat vårdbehov hos känsliga personer då luftens kvalitet är sämre.

Vår luftkvalitet är bra, visar mätningar, men kan säkert bli bättre. Det är våra bilar som har den största negativa påverkan på luftens kvalitet, som generellt sett håller bra kvalitet hos oss. Men när man sopar gatorna yr det en massa gatudamm som försämrar kvaliteten.

En bra sak är att man inom Mariehamns stad känner till olägenheterna och använder därför ofta vatten för att binda sanden och därmed minskar belastningen på luftens kvalitet i staden.

Är du intresserad av att följa luftens kvalitet och olika trendutvecklingar kan följa den på: https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/luftkvalitet. Jag följer den regelbundet och om luftens kvalitet försämras behöver vi en plan för att vända utvecklingen av de processer som påverkar spridningen av partiklar, eftersom det finns tydliga samband mellan negativa effekter på människors hälsa och halter av olika föroreningar i luften.

Det är ett långsiktigt arbete, och vi behöver arbeta tillsammans för att uppnå bättre luftkvalitet.

Pernilla Söderlund (Lib)