DELA

Bra att diskutera åldersdiskriminering

Jag vill inte blanda mig i den politiska diskussionen angående pensionärernas ekonomi, men vill ändå peka på den orättvisa beskattningen av pensionärer. Pensionärerna betalar cirka 8-10% mera skatt än en löntagare med samma inkomster. Redan en pensionär med 1 000 euro/månad i pension betalar 3,5 % mera i skatt än en löntagare med samma inkomster.

En pensionär med 1 500 euro i pension betalar 10,5 % mera och en pensionär med 3 500 euro i pension betalar 9,5 % mera än en löntagare med samma inkomster.

Därtill kommer den extra skatt (6%) som de pensionärer betalar, som förtjänar mer än 47 000 euro per år.

När der gäller årsinkomster betalar en pensionär med en pension på 13 000 per år, 695 euro mera än en löntagare. På samma sätt betalar en pensionär med en pension på 21 000 euro 1 876 euro, och en pensionär med en pension på 31 000 euro betalar 2 583 euro mer i skatt per år än en löntagare med samma inkomster.

Här måste nämnas att de pensionärer som endast har en garantipension (ca 780 euro/månad) är i ett extra utsatt läge. De utgör cirka 3 % av pensionärerna (i Finland cirka 40 000 personer). Att förbättra deras situation borde lagstiftningsvägen vara ganska enkelt.

Ni glömmer väl inte att underteckna medborgarinitiativet (”En lagenlig utarmning av pensionärerna bör få ett slut” 22.10.2018) angående pensionsindexet som Äldrerådet och Mariehamns Pensionärsförening understöder.

Observera att medborgarinitiativet med fördel även kan understödas av blivande pensionärer. Ni kommer att förvånas över hur låg pensionen blir då den blir aktuell och ännu mer förvånade blir ni över hur långsamt pensionen stiger i jämförelse med lönerna. De äldres köpkraft minskar med tilltagande ålder.

Äldrerådet och Mariehamns pensionärsförening tillhandahåller blanketter i Röda Korsgården om man inte har möjlighet att underteckna initiativet elektroniskt. I detta nu har cirka 9 500 personer undertecknat initiativet av vilka cirka 300 från Åland.

Men, det behövs 50 000 underskrifter för att frågan om våra pensioner skall behandlas i riksdagen. Tid finns ännu till april 2019 för insamlandet av understödjare.

LEIF JANSSON

ORDF. I ÄLDRERÅDET I MARIEHAMN