DELA

Bra att Åland ställs utanför

På Åland verkar det som om alla försöker bedöva sitt miljösamvete med att skrika på mer vindkraft till vilket pris som helst.
Stora skärgårdsområden, som förut varit helt orörda och oexploaterade är man nu beredd att skövla. Vindkraften är visserligen ren, men hur effektiv är den egentligen? Vad kostar det att ta fram och producera kraftverken, vad kostar det att ta vara på den energi som den producerar?

Tyska energimyndigheten Deutschen Energie-Agentur GmbH (Denas) har i sin rapport ”Energiewirtschaftliche Planung für die Netzintegration von Windenergie in Deutschland an Land und Offshore bis zum Jahr 2020” analyserat och kritiserat den omfattande utbyggnaden av vindkraften.
Energimyndigheten Denas har i uppdrag att genomföra den tyska energipolitiken och enligt planerna ska 20 procent av all energi år 2015 komma från vindkraften. Redan i dag har Tyskland 15.000 vindmöllor i drift och är därmed världens största vindkraftsproducent. Rapporten framhåller att satsning är såväl ineffektiv som dyrbar. Resurserna borde, föreslår rapporten, istället användas för att minska utsläppen av växthusgaser genom att använda moderna avgasfilter i befintliga fossileldade kraftverk. Rapporten finns att ladda ner på adressen :
http://www.vattenfall.de/www/trm_de/trm_de/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/175641tran/176128kurz/176388hint/P0245719.pdf

För min del välkomnar jag finska statens ställningstagande att inte ta med Åland i energistödet. Deras ståndpunkt verkar vara det enda som kan skydda vår unika övärld som hotas på alla fronter
En som är emot ohejdad vindkraftsutbyggnad