DELA

Bostadspolitiken är viktig!

Bostadspolitiken och inflyttningen är en av Mariehamns absolut viktigaste frågor. Det är därför bra att vi satsar stort på att öka antalet invånare i stadens absoluta centrum.

Gällande bostadspolitiken konstaterar jag att de förhållandevis höga priserna på lägenheter i jämförelse med egnahemshus är ett problem. Vi har en hel del stora hus som bebos av ensamma äldre varav många inte råd att flytta till en lägenhet. Vill man bo i sitt hus ska man givetvis få göra det men vill man flytta till lägenhet så borde möjligheten finnas också i praktiken. För att utjämna priserna mellan lägenheter och egnahemshus behöver vi börja använda fastighetsskatteinstrumentet och vi behöver se till att fler lägenhetshus produceras.

Många ålänningar vill bo i eget hus och det ska vi beakta, en satsning på lägenheter ökar antalet egnahemshus på andrahandsmarknaden men vi behöver också ta fram nya egnahemstomter. Jag är övertygad om att vi behöver öka resurserna på våra egna kontor eller köpa in tjänster utifrån för att hinna med all planering.

Ingrid Johansson

Mariehamnsliberalerna