DELA

Bostäder för alla

I Mariehamns äldreomsorgsplan är målsättningen att alla skall kunna bo hemma så länge som möjligt. Då måste det finnas alternativ. Många äldre vill flytta till mindre och samtidigt frigör de husen för tex. barnfamiljer. En del flyttar från landsbygden på äldre dagar.

Alla ensamförsörjare och barnfamiljer har inte råd att skaffa ett hus och även då måste det finnas alternativ. I flera städer stöder staden och länen fastighetsägare med att ge bidrag till hissar för att skapa tillgänglighet. Staden och landskapet bör skapa ett system var en betydande procentuell del av ombyggnaden skulle ersättas för fastighetsägaren. I centrum skulle det skapas möjlighet för alla att bo. Den stora gruppen 40-talister är snart är i behov av anpassad boende. Då behöver även finnas liknande alternativ som Folkhälsan hus med tillgänglighet och socialt samvaro med matservering

Staden med hjälp av landskapet har möjligheter skapa ett levande centrum för alla åldrar.

Hannele Vaitilo (Lib)