DELA

Bort med Glyfosat

Giftet glyfosat, som bl.a. finns i det multinationella företaget Monsantos välkända ogräsbekämpningsmedel Roundup, säljs i många butiker runtom på Åland. Det marknadsförs som ett undermedel för att bli av med oönskade växter i trädgårdar och parker. Tyvärr är detta medel långt ifrån ofarligt, någonting som Ålands Natur och Miljö nu vill sätta fokus på.

Världens främsta cancerforskare har nyligen i en rapport för världshälsoorganisationen understrukit att glyfosat utgör en cancerrisk. Inte bara den som hanterar och använder giftet utsätter sig för fara – eftersom glyfosat rinner ut i vattendrag och förgiftar vårt grundvatten löper även hela ekosystemet, inklusive andra människor, denna risk.

I vetenskapliga studier har glyfosat hittats i människors urin och blod samt i bröstmjölk. Även om privatpersoner väljer bort medlet finns glyfosat i merparten av de bekämpningsmedel som används inom det finska konventionella jordbruket. Ett klimat med låga temperaturer gör också att ämnet bryts ner långsammare. I motsats till vad som marknadsförts stannar glyfosat alltså i kretsloppet. På EU:s marknad finns idag över 150 000 olika kemikalier- vad händer när glyfosat växelverkar med något eller några av dessa? Dessutom har ogräs också en förmåga att utveckla resistens mot bekämpningsmedel, vilket redan har skett i USA med avseende på glyfosat sedan början av 2000-talet.

Användning av ett och samma bekämpningsmedel över tid leder till att det för eller senare genom selektionstryck utvecklas ogräs med resistens- vilket innebär att man kanske t.o.m. sprutar förgäves!

Roundup är världens mest använda bekämpningsmedel, vilket gör skäl till att anamma försiktighetsprincipen. I dag är det självklart för oss i Nord att miljögifter som DDT ska vara förbjudet. GMO-jätten Monsanto, som tidigare marknadsförde DDT, för en hård lobbykampanj för att glyfosat inte ska förbjudas, eftersom genmodifierade grödor tål bekämpningsmedel bättre än vanliga grödor.

Trots detta har flera länder förbjudit giftet, nyligen t.ex. Nederländerna. Nu överväger EU ett förbud. På den globala organisationen Avaaz:s hemsida har redan över 1 miljon människor skrivit på för ett förbud, gör det du också! Många butiker och odlingsaktörer i Sverige har ställt sig bakom ett förbud och slutat sälja glyfosat.

Dags att börja använda biologiska och ekologiska bekämpningsmetoder och förbjuda också glyfosat! Ålands Natur & Miljö uppmanar alla butiker att ta bort glyfosat-baserade gift som Roundup och andra från hyllorna och kunderna att inte köpa – satsa på ekologisk mat och biologiska bekämpningsmetoder!

Ålands Natur och Miljö genom studiecirkeln Vardagens kemikalier