DELA

Börja med att gå ut ur Mise

Bästa Katrin Sjögren (Lib) och Sara Kemetter (S)!

Ni beskyller MSÅ för att bryta en skatteöverenskommelse mellan er om att inte sänka stadens kommunalskatt med 0,25 % trots att det nu verkar finnas utrymme för en sänkning av kommunalskatten.

Katrin Sjögren kallar till och med förslaget om skattesänkning för populism.

Ett argument ni använder mot en skattesänkning är att till och med stadsledningen gick kraftigt emot förslaget. Men tack och lov är det ännu politikerna som får bestämma om budgeten och inte stadsledningen.

Har inte ni Sossar och Liberaler redan tagit ut onödigt mycket skatt av stadens innevånare, i stället för att göra grovjobbet och gå in i stadens stora byråkratiska organisation och ta kampen mot den kostsamma, ökande byråkratin?

Ni kunde börja med att gå ut ur Mise, det skulle spara varje hushåll ca 50 euro per år och stadens skattebetalare onödiga investeringskostnader och kapitalförstöring om socialiseringen av renhållningen på Åland, Mise, får fortsätta.

Ålands Framtid och Obundna har vid varje budgetbehandling under hela mandatperioden argumenterat för minskad offentlig byråkrati i staden, ”mindre byråkrati och mera verkstad”, och varje år föreslagit skattesänkningar för Mariehamnarna.

Bästa Kemetter och Sjögren, har ni glömt hur mycket ni har höjt kommunalskatten för oss Mariehamnare under den senaste mandat perioden?

Vi i Ålands Framtid unnar verkligen Mariehamnarna lite mera i plånboken.

Och på riktigt denna gång, Katrin Sjögren.

Rolf Granlund (ÅF)