DELA

Börja demokratiskolningen i tid

Att kunna stå för sin åsikt och göra sin röst hörd är grundläggande för demokratin.

Det blev ingen rösträtt i kommunalvalen för 16-åringar ännu, men genom kunskap, träning i kritiskt tänkande, retorik, argumentation och diskussion i frågor som berör oss i våran vardag, kan Åland ändå göra skillnad. Börja demokratiskolningen redan nu!

De går att göra om regeringen ger resurser och någon får i uppdrag att arbeta med det. Att kunna stå för sin åsikt och göra sin röst hörd är grundläggande för demokratin. Ungas röster behövs i debatten och ungas röster måste tas på allvar.

Enligt svenska undersökningar har ungas samhällsengagemang och intresse för politik ökat kraftigt sen millennieskiftet. Men det är problematiskt att 6 av 10 unga säger att de inte har förtroende för politiska partier, och att 3 av 4 unga upplever att de inte blir tagna på allvar. Inget talar för att inte detta också gäller på Åland.

Det finns redan mängder av metoder och material som ger både verktyg och nödvändig teori.

Vi uppmanar regeringen att inte ge upp sina ambitioner, skapa förutsättningar för ett flerårigt demokratiskolningsprojekt nu.

Skärgårdsungdomarnas intresseorganisation SKUNKs styrelse