DELA

Borgarna och sjöfarten

Som åländsk socialdemokrat förundras man över vad som nu kommer att hända med utlovade permanenta sjöfartsstödet som Finlands ledande borgerliga partier och vår riksdagsman bedyrade så högt och sade sig stå bakom inför väljarna innan riksdagsvalet. Det är märkligt att så fort en samlingspartist ( högerpartiet ) får hand om finanserna går det troll i sjöfartsfrågan. Först Sauli Niinistö som drog hela frågan i långbänk och nu arvtagaren Jyrki Katainen.

Ånyo måste de åländska rederierna, sjömännen och deras familjer leva i ovisshet och osäkerhet om sin framtid. Det här är inte bra för tilltron till sjöfarten på Åland och i Finland.
Hur skall man orka övertyga våra uppväxande ungdomar att satsa på sjöfarten när borgerligheten ånyo sviker den viktigaste frågan för hela Åland. Att säga att frågan inte hanns med i denna budget är en tragisk borgerlig politisk teater av stora mått. Det finns hur många utredningar och kommittéer som helst som jobbat med denna fråga i över tio års tid och som vittnar om vad som krävs. Eller finns det någon dold agenda ?

Svenska folkpartiets riksdagsgrupp med den åländska riksdagsmannen i sitt hägn håller tydligen redan på att ta plats i livbåten då hon nu överraskat talar om att eventuellt skriva någon motion i detta viktiga ärende. Det är nog dags att kavla upp ärmarna, använda sina kontakter och göra politik nu för den här frågan inte kameralt kan administreras bort. Stora strategiska beslut om att flagga fartyg finskt eller utländskt står snart inför dörren.

Hur är det med de åländska borgerliga kontakterna till broderpartierna i Finland, inte tar dom väl slut redan vid Korpo eller Gustavs när det gäller sjöfartsfrågan. Vi socialdemokrater på Åland och i Finland vill stöda den finska och åländska sjöfarten i enlighet med EU:s guidelines från 1997 för sjöfartens, sysselsättningen och rederiernas skull, men vill ni borgare göra detta ?
Henrik Lagerberg (s)