DELA

Borgå-rigg på Åland

Läser med stor behållning artikeln om galeasen Hoppet i bilagan till Nyan 28 oktober. Det är intressant att höra att Hoppet, som jag hört så mycket om på andra vägar, också hade en anknytning till Åland.
Men jag vill också komma med en liten upplysning när det gäller uppgiften om riggen, som i artikeln kallas för Ålandsrigg. I artikeln står att ”Hoppet veterligen är det enda Ålandsriggade originalfartyget i Östersjön”.
I Borgå finns en galeas vid namn m/aux Marita, byggd 1947 i Kardrag i Borgå socken, som fortfarande också seglar. Marita har åtminstone på stormasten en stående gaffel och följaktligen ett storsegel som beslås mot masten. På 1980-90-talet då jag seglade på Marita hade vi en mesan med gaffel som firades ned, men jag vill minnas att också den har blivit omgjord till stående gaffel, som ju fordrar mindre arbetskraft i besättningen.

Holger Holmberg, 93-årig f.d. skutbyggare och -skeppare uppger att av de 78 st fartyg som efter senaste krig ingick i Borgåbygdens skutförening så hade de flesta stående gaffel i riggen. Av denna orsak kanske den typen av rigg inte borde benämnas Ålandsrigg. För övrigt är det ju helt på sin plats att riggningen av Hoppet skall ske här på Åland.
Jan Snellman,
Geta
F.d. VD i Rederi Ab Marita