DELA

Borenius-förslag är fullständigt orealistiskt

I en insändare 25.7. rubricerad ”Ingenting annat än bluff” försöker jag visa att Ömsen försöker föra oss (sina ägare) bakom ljuset genom fantasikalkyler rörande bevarandet av ”Borenius”. I sitt svar följande dag menar Ömsens VD att mitt inlägg är ohyfsat och ”behäftat med grava sakfel”. Märkligt nog tillrättalägger han inte ett enda av mina sakfel om han inte med tillrättalägga menar sitt påstående att Ömsen av en konsult beställt en ”oberoende, objektiv och sakkunnig utredning gällande kostnaden för bevarandet av Borenius”.

Man har rätt att fråga: skall ord som ”oberoende” och ”objektiv” överhuvudtaget användas när det gäller en rapport beställd av en konsult? Konsulter har både benägenhet och förmåga att producera de siffror som beställaren önskar, i all synnerhet som beställaren anger ramarna. Bara ett exempel: Borenius granne på Torggatan beställde ritningar till ett bostads- och affärskomplex. Detta kunde inte genomföras visade det sig utan att telegrafbyggnaden revs.

När domstolen sedan sade nej till rivandet beställde grannen ett nytt förslag (av samma konsult) med telegrafen bevarad och säger så småningom i tidningen att det nya förslaget är ”mycket, mycket intressant”. Jag har anledning att upprepa min insändares: som man frågar får man svar.

Jag rekommenderar Ömsens VD och andra intresserade att köpa en glass och ta en kort sommarpromenad på Torggatan längs Borenius och Cityhuset med en sväng runt telegrafen. Inte en enda av de vackert huggna stenarna i husens grunder tycks har rört på sig en enda millimeter under de sista 80 åren. Den som trivs med näsan i vädret kan beundra fasaderna: På dem finns inte en spricka av det slag som ohjälpligt avslöjar att ett stenhus är dåligt grundlagt.

Och betänk: Putsen (rappningen) på de tre husen är original. Fotvandraren kan också se att fönstren på Borenius är splitternya och en skymt av det nya taket. En kort men trevlig stadspromenad med andra ord.

Nämnda tendens till sprickbildning vid minsta sättning är förövrigt en av orsakerna till att Ömsens förslag att Borenius skulle ställas i luften på stålbalkar vilande på pålar under grävningen av en ny grund för huset är fullständigt orealistisk. En så gjord kalkyl kan aldrig visa annat än att huset måste rivas. Däri det tvivelaktiga i Ömsens handlande.

JERKER ÖRJANS