DELA

Borde vi inte stödja varandra?

När – om inte på självstyrelsedagen – ska vi våga diskutera självstyrelsens utmaningar?

Nya Åland går genom Annica Lindström till starkt angrepp på Axel Jonssons (ÅF) tal på självstyrelsedagen i ledaren ”Festtal fel tillfälle” den 13 juni och menar att det finns bättre tidpunkter att diskutera relationen mellan Åland och Finland. Kollegan Johan Orre går till och med så långt att han konspiratoriskt anklagar Ålands Framtid för att genom sitt festtal medvetet försöka skapa en sämre relation till Finland i ledaren ”Jonssons utspel väntat nästa steg”.

Men när menar Nya Åland att vi – om inte på självstyrelsedagen – ska våga ifrågasätta de bekymmersamma utmaningar för självstyrelsen som följer av den finska statens politik?

I stort sett varje åländsk tidning, politiker och kaffebordssamtal har under våren utryckt sin oro över det som ett enigt lagting så sent som i maj beskrev som ”en politisk klimatförändring mellan Åland och Finland”, ett vindkraftsstödssvek som Lindström själv i samma ledare kallar ”historiskt stort” och en språksituation som enligt Nya Åland leder till att ”Många drabbas då språklagen inte efterföljs” enligt en artikel i tisdagens tidning.

Är det verkligen Nya Ålands linje att vi ålänningar bara ska vara tysta och tacksamma när vi firar en självstyrelse vi fått kämpa hårt för och som vi alla dessutom är eniga om att utsätts för ovanligt stora påfrestningar?

Borde vi inte istället stöda varandra i varje ansträngning som görs för att lösa de problem vi gemensamt upplever?

Hugo Holmberg

Ordförande för Ung Framtid Åland

Svar: Nya Ålands uppdrag är inte att stödja olika politiska partier. Vårt uppdrag är inte heller att driva olika detaljfrågor enligt någon viss linje. Vi ska rapportera om det åländska samhället, händelser och skeenden samt därtill analysera och lyfta debatten kring aktuella frågor som berör ålänningarna. Våra ledare kan därför ge uttryck för olika åsikter och argument.

Vi har dock en bred, gemensam grund vi följer. Ur dokumentet Nya Åland linje som antogs i Berghyddan 20 maj 1981, gällande ledare:

”Nya Ålands ledaravdelning ska förespråka demokrati, jämlikhet och utvecklingen av landskapet Ålands självstyrelse med beaktande av dess historiskt betingade särställning och minoritetsskyddet för enspråkig svenskhet.”

Anna Björkroos

Chefredaktör