DELA

Borde Jomala utträda ur MISE?

Sophantering skall vara smidig, miljövänlig, effektiv och prisvärd. Avfallshantering är viktig ur både miljö-, ekonomi och näringslivspolitisk synvinkel. Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice (MISE) grundades för att åstadkomma bättre lösningar för medlemskommunernas invånare.

Med facit i hand har resultatet varit uselt. Ekonomiska mål har inte uppnåtts och miljötanken verkar fjärran från verksamhetens verklighet. Mises containers för sorterat avfall är symboliskt för hur väl lösningar är anpassade för användare.

Stigande priser, mera körkilometer med sopbilar och illa fungerande lösningar – hur blir det när skatten på brännbart avfall som skall till Sverige slås på den stigande notan?

Den prissättning man har verkar inte vara baserad på kostnader, vilket det borde göra, utan verkar vara utformad för att genomföra en monolitisk lösning med dyra sopkärl, vars tömmande och hantering enbart kommer att bli dyrare och medföra större utsläpp.

Man har kopierat lösningar från tättbebyggda orter, istället för att anpassa dem enligt de möjligheter som EU-regelverket ger ett samhälle som Åland. Frågan om slamtömning som på senaste tid setts i tidningarna är symptomatisk för MISEs agerande.

Istället för att använda sig av register som kommunerna per definition skall ha, har man skickat frågeformulär till hushåll. Man har inte involverat branschens entreprenörer. Kommer upphandlingen att vara välskött och ge entreprenörerna möjligheter att anpassa verksamhet, kommer den att leda till lägre utgifter för fastighetsägarna som berörs? Den som sett MISEs agerandet med Svinryggens avfallshantering, kan härleda det rätta svaret.

Skall en myndighet bedriva egen verksamhet, ta bort marknadsandelar av privata företag för att rasera deras möjligheterna att bedriva verksamhet? Skall en myndigheten bedriva icke konkurrensutsatt verksamhet med ett kommunalt bolag?

Det liknar socialistiska fasoner a la DDR, där notan stiger utan någon nytta för medborgarna, som skall bekosta det hela. Det vill inte vi ha och förordar att Jomala kommun skall se över sitt medlemskap i MISE och utreda möjligheter och samarbeten som erbjuder kommunens innevånare ett bättre alternativ.

RENÉ JANETZKO

FULLMÄKTIGELEDAMOT I JOMALA

RALF HÄGGBLOM