DELA

Borde inte rederierna ha ett lägre pris för ålänningarna?

Detta är en fortsättning på insändaren som publicerades den….. med rubriken Två huvudalternativ kring problemen med skattegränsen.

Min tredje åtgärdsmotion kring skattegränsen hade alltså rubriken: ”Ålands landbaserade turism 2030 – En vision i ljuset av det åländska skatteundantaget.” (3/2018)

Det jag efterlyste var inte en hur man skulle marknadsföra Åland, eller vem som borde göra det – utan en strategisk syn och som sagt mot ljuset av skatteundantaget.

Skatteundantaget hämmar nämligen både den exporterande industrin och landturismen. Hur stor andel detta har i vår stagnerande BNP-utveckling vet jag inte. Kanske ÅSUB kunde ge ett svar? Även kronkursens utveckling påverkar.

I lagtingsdebatten nämnde jag att reglerna för kryssningar har ändrats. Förr kom kryssningsresenärerna iland och besökte krogarna men det är väl inte många, som minns det. På västra Åland hade man stora intäkter av korttidsturisterna. Även de har försvunnit på grund av nya regler och regeltolkningar.

Åland stagnerar , och vi politiker har ett stort ansvar inför denna svåra situation. Vi måste sätta Åland först, för att travestera president Trump. Kanske vi även kan inspireras av honom?

En av de gånger han hamnade i rubrikerna var när han införde strafftullar på importen från Kina. Han ville omförhandla tulltarifferna och den processen fortgår. När han höjde tullarna var underskottet i handel med Kina 419 miljarder dollar. Senaste år minskade underskottet med 28 procent eller 117 miljarder. Inget dåligt resultat. Som jämförelse är Finlands export 70 miljarder euro. Så kan det gå, när man sätter det egna landet först. Det gynnar kanske inte Finland och Sverige, men han är president i USA.

När det gäller Åland och reglerna kring taxfreetrafiken, så utgår jag ifrån att vi inte måste ”förhandla” med rederierna. Vi kunde agera som en diktator. En Trump skulle kanske säga att vi lägger en avgift om en euro, och så får de komma med motförslag.

I lagtingsdebatten tog jag upp hur flygbolaget TAP i Portugal gör numera. De tillåter alla passagerare att övernatta fem dygn i Portugal på väg till sin slutdestination. Något sådant kunde man även införa här, eller hur?

Nu är det tvärtom. I vintras åkte jag obokad från Åbo med personbil och det kostade 154 euro. Senare såg jag att resan till Stockholm hade samma pris.

De skyllde på hög efterfrågan, men vi var väl tre i restaurangen och de enda man såg gå omkring var en grupp studerande från Helsingfors. Borde inte rederierna, som tack för taxfree, ha ett lägre pris för ålänningarna? Inte dessa skampriser.

Personligen tror jag inte att vi skall avskaffa skattegränsen. Vi måste först försöka att revidera reglerna för trafiken och ersätta företag för merkostnaderna för skattegränsen. Även privatpersoner bör kunna kompenseras. Detta med hjälp av en minimal passageraravgift. Detta är min vision och den kommer jag att söka stöd för så länge jag har min plats i lagtinget.

Vi kunde även utveckla taxfreetrafiken genom att låta delar av södra linjen bedriva taxfree-försäljning.

Men vi skall inte införa detta som ett diktat, utan i en dialog med rederinäringen. Rederierna kan vi sätta på silverplats. Men vi måste minnas att alla rederier, som berörs av skattegränsen, inte är åländska. Alla åländska rederier berörs inte heller av skattegränsen. Det är komplicerat.

Men om ingen annan politiker vågar gå och diskutera en avgift om 10-20 cent per passagerare så vågar jag i alla fall fråga rederierna om de verkligen anser att det är en oskälig avgift för att de skall kunna bedriva trafik mellan Sverige och Finland / Estland.

Vi från Åländsk demokrati är oberoende, men vi vill alltid se Åland först; den landbaserade industrin och den landbaserade turismen. Den som tror att en avgift om 10 cent riskerar en hel näring går nog andras ärenden.

STEPHAN TOIVONEN
ÅLÄNDSK DEMOKRATI

<”Byline tfn”>