DELA

Bor du där på vintern också?

I den offentliga debatten lyfts ofta fram att en majoritet stöder en progressiv politik i en särskild riktning. Enligt min mening behöver man se demokratin ur ett vidare perspektiv och även se till minoriteter som t.ex. skärgårdens befolkning.

Vill man att hela Åland ska leva bör man också välja att aktivt arbeta för det. Idag har vi en skärgård som har en relativt kort säsong med turism och sommargäster. Kanske är det dags att satsa mer på besöksnäringen även under resten av året. Om skärgården får en större turism och fler besökare året runt kanske det bidrar till en bredare uppfattning om vardagen i skärgården.

För trots att vi lever i moderna tider, möter skärgårdsbon då och då någon som tror att när sommaren tar slut, så går skärgårdsborna i ide för att vakna till liv någon gång på vårkanten. Jag har uppfattningen att även människor i glesbygden någon gång har fått höra: ”bor du där på vintern också?”

Denna syn gör att man känner sig missförstådd och bidrar till en allmän känsla av maktlöshet och brist på inflytande. Det finns en utbredd allmän uppfattning i skärgården att det finns ett växande demokratiskt underskott. Mången skärgårdsbo upplever att möjligheten att påverka sin vardag uppstår ungefär en gång vart fjärde år. Enligt min mening finns det en tydlig oro över den pågående samhällsutvecklingen, som beror på att det inte finns några garantier för framtiden.

Som minoritet riskerar en grupp att rationaliseras bort när en annan majoritet får bestämma. Problemet med statistik, val och omröstningar är i regel att man fokuserar på vad majoriteten anser. Visst får man då en uppfattning om vad den breda massan anser, men frågan är om det är demokratiskt att se till helheten om man inte tar hänsyn till delarna.

Majoritetsförtryck innebär att en majoritet förtrycker en eller flera minoriteter. I länder som har en svag (eller obefintlig) demokrati handlar det ofta om en religiös eller etnisk majoritet som förtrycker en minoritet. Det kan ske direkt eller indirekt genom majoritetens valda representanter.

Det filosofiska problemet med majoritetsförtryck är att det verkar förenligt med demokrati. Majoritetsbeslut hör till demokratin och om en majoritet av befolkningen röstar för att förtrycka en minoritet, har beslutet ett mått av demokratisk giltighet.

En lösning som många demokratier har valt att införa, är att genom lagstiftning skydda olika minoriteter på grund av etnisk och/eller religiös tillhörighet. Skärgårdsbefolkningen på Åland är också kvalificerade som en minoritet värd att skydda, då de/vi kan jämföras med t.ex. samerna i Lappland. Det finns även andra minoriteter som kan vara värda att skydda genom lag. Från politiskt håll kunde den här möjligheten analyseras mer.

Det kan å ena sidan ses som en inskränkning av demokratin för en del, medan andra ser det som en nödvändig förutsättning för demokratin. Om minoriteter förtrycks och upplever sig marginaliserade av det politiska systemet, innebär det att vi istället för att ha en fungerande demokrati snarare lever i en demokratur.

JENNY NYLUND

FÖRETAGARE, SOTTUNGA