DELA

Bönderna i korsdraget

Nya Åland påtalar Vikings bristande solidaritet med det åländska jordbruket. I verkligheten hänger de åländska färjrederiernas överlevnad på skatteundantaget, vars olägenheter åter betalas av hela det åländska näringslivet. När pandemin slog till som hårdast mot rederierna ställde landskapet upp med miljonbidrag ur den egna kassan. Nu medför Rysslands brutala överfall på Ukraina konsekvenser vars slutliga inverkan ännu inte kan skönjas. Vi har sett hur energipriserna skenat i höjden. Att Åland just nu får en vindkraftspark och Finland ett kärnkraftverk är en tidsmässig fullträff.

Att just jordbruket får ta de hårdaste smällarna kan för någon komma som en överraskning men är inte underligt. I årtionden har matens andel av hushållens disponibla kassa ständigt sjunkit och är idag i snitt under 10 procent för att bara för några decennier sedan legat på 30–40 procent. Jordbruket har mött detta med allt större enheter, specialisering och effektivisering. Lönsamhet har likväl stadigt sjunkit samtidigt som livsmedelshandeln sett en ökande lönsamhet. Precis som Viking har man utnyttjat den fria världshandeln till en extrem prispress. De försök som gjorts från konsumentled att själv få avgöra om man vill gynna inhemskt jordbruk har mötts med kalla handen. Följden är att livsmedelshandeln idag från den enskilde bonden till den enskilde konsumenten styrs av två jättekedjor Kesko och S-gruppen där Kesko med sin höga lönsamhet och ständigt stigande börskurs är den ledande. På Åland har den lokala förädlingsindustrin och det företag som tillhandahåller insatsprodukter trots skalnackdelarna kunnat överleva. Men det går bara så länge Åland sluter upp runt dessa för förutom dem är det åter det åländska jordbruket som drabbas.

De åländska produktionsenheterna tycker kanske någon att är stora men i förhållande till de vi ser i just Sydamerika är de små, mycket små. Vad man vinner i pris förlorar man i djurhållning, växtgifter, arbetsförhållanden och inte minst i klimatpåverkan. Det är Amazonas regnskogar som skövlas för det billiga köttet på Glory för det är alltid någon som får betala.

Ryssland och Ukraina är världens största spannmålsexportörer och står för 1/3 av världens veteexport. När det nu skall ersättas uppmanar Ålands Hushållningssällskap bönderna att maximera sin spannmålsodling. Och visst är det lockande. Vetepriset har på en månad stigit med 42 procent och rågen beräknas stiga från 198,- euro/ton till 275-375,- euro/ton. Men då förtränger man att det sker från en nivå som efter kostnader inte gett någon ersättning för bondens arbete och kapital. Ryssland och Ukraina är även Europas största exportörer av konstgödsel. Avbräcken är stora och priset på konstgödsel har flerfaldigats. LRF räknar med att insatsvarorna i år stiger med 20 procent medan matpriserna stiger med 4 procent.

Vår egen regering sträcker uppgivet händerna i luften och säger sig inget kunna göra. Men är det riktigt så? All åländsk spannmål utskeppas via hamnen i Färjsundet, där landskapets bristande vilja att trygga lastningsmöjligheterna för det åländska spannmålet lägger ytterligare börda på en redan böjd rygg. Rysslands katastrofala överfall av Ukraina skapar kanske en möjlighet för Ålands spannmålsodlare. Men då måste alla bjuda till och skapa de bästa förutsättningarna för bonden. Annars riskerar Åland även denna näring.

JOHAN DAHLMAN

Svar på Johan Dahlmans insändare:

JD skriver: ”det är Amazonas regnskogar som skövlas för det billiga köttet på Glory för det är alltid någon som får betala”. Detta kan direkt dementeras för på Viking Glory härstammar köttet inte från Amazonas utan från Uruguay.

Gällande Viking Lines kötthantering: Frakten har tidigare nämnts som främsta orsak att till undvika sydamerikanskt nötkött. Vi använder oss enbart av Maersks transportsystem vid köttleveranserna, eftersom bolaget arbetar aktivt för en klimatneutral leverans eftersom vi köper stora partier (20 000 kilo) så minimeras klimatpåverkan.

Viking Line köper en del av sitt kött från Las Piedras i Uruguay. Det kan noteras att Sydamerika är väldigt stort, så det finns stora skillnader i hur kött och djur hanteras i de olika länderna. Uruguay ligger till största delen i Pampas, en stäpp i sydöstra Sydamerika. Pampas är en gräsbevuxen areal med goda förutsättningar för nötköttsproduktion. Uruguays milda klimat är anledningen till uppfödningen av raserna Hereford och Angus med ursprung i Skottland. Dessa raser är kända för sitt marmorerade och smakrika kött samtidigt som de överlever på naturliga betesmarker. Uruguays klimat är relativt jämt under hela året, vilket minskar behovet av tilläggsfoder. Djuren är inte instängda utan får beta ute. Samtliga djur/kött är veterinärsgranskade och certifierade. Myndigheterna gör dokumentkontroller som fyller EU-lagstiftning, stickprov tas av själva produkterna och vid minsta avvikelse görs en RAFF-anmälan där fem följande leveranser granskas och sätts i användningsförbud tills alla laboratorieprov fått godkänt resultat. Viking Lines leverantör är ett familjeföretag med vilket vi haft ett långvarigt samarbete*. Vår personal har själva besökt Uruguay. Därtill kan nämnas att den köttkvalitet vi önskar servera våra kunder inte finns att tillgå i Sverige och Finland gällande de volymer vi köper. Vi använder oss dock också av en hel del finska, svenska och åländska leverantörer. Till exempel har vi utökat sortimentet av Dry Age kött från Tamminen (Finland) och Johan i Hallen / Bergfalk (Sverige). I ledaren i Nya Åland hänvisades det till WWF köttguide. I denna är det finska nötköttet röd markerat gällande djurens välfärd och klimat. Detta till trots nämndes detta inte i texten, utan köttet lyftes upp som ett bra alternativ.

Gällande våra övriga produkter: Förutom sillen är även torsk, räkor och strömming MSC-certifierade. På Viking Glory serveras även finsk rökt braxen, finska mujkor och strömmingar. I buffén serveras rökt kyckling från Bjärefågel (Sverige) samt rökt griskött från Atria (Sverige). Grisköttet, kassler, innerfilé, ytterfilé kommer från Atria eller HK. Varma linjens kyckling kommer från Naapurin kana (Finland). Vi har också en nyhet på gång: en helt ny vegetarisk 3D köttprodukt som lär ska smaka och se ut som riktigt kött. När vi är klara med arbetet så informerar vi mer om detta. Överlag ser vi ett större intresse i vegetariska rätter och nya alternativ till kött.

Ingen av oss har kunnat undgå läget i Ukraina. När vi äntligen började se slutet av en pandemi som hållit världen i sitt grepp under två år, så får vi nu uppleva en ny humanitär katastrof, denna gång geografiskt nära oss i Ukraina. Det som händer just nu lämnar ingen oberörd. Bilderna vi fått se är avskyvärda. Liksom många företag har även Viking Line vidtagit åtgärder. Vårt fokus just nu ligger på den humanitära hjälpen. Vi hoppas på ett snabbt slut för kriget.

JOHANNA BOIJER-SVAHNSTRÖM

DIREKTÖR EXTERN KOMMUNIKATION, HR LAND OCH HÅLLBARHET

*Kontakta Viking Line för mera information om köttproducenten.