DELA

Bönder inte utan trafikvana

Signaturen ”Medtrafikant” ondgör sig, i många fall med rätta, över att många traktorer inte har belysningen i skick.
Men att hävda att han/hon inte vågar köra om en traktor för att den helt plötsligt kan svänga över till vänster, det tycker jag är magstarkt. De traktorer som går 45 är relativt nya och har nog i de flesta fall blinkersen i skick. Dessutom har nog nästan alla bönder trafikvana med både bil och traktor. Vänstersvängar är det farligaste som finns.

Nej, ”Medtrafikant” kan ju inte veta vilken skogsväg traktorn tänker sig till men jag kan lova att man svänger nog inte vänster utan att försäkra sig om att kusten är klar med tecken och allt.

Vi håller nog för det mesta våra traktorer på åkrarna, men det är mellan åkrarna som man ibland måste ut på vägen. Vi har nog råd att hålla belysningen i skick, det handlar mest om slarv. Blinkers kan ju kontrolleras på det norska sättet: fungerar, fungerar ikke, fungerar, osv.
Lennart Karlsson
Kastelholm