DELA

Bomarsunds besökcenter gör området mer attraktivt

Vid Bomarsundssällskapets årsmöte 21.3 2018 konstaterades med tillfredställelse landskapsregeringens beslut att uppföra ett besökscenter i Bomarsund, till självstyrelsens 100-års jubileum 2021. Sen tidigare finns en central tomt och byggnadsritningar för projektet. Nu behövs en genomgång och uppdatering av utrymmesbehovet och införandet av modern teknik. Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som skall föra projektet framåt. Vicetalman Viveka Eriksson blir gruppens ordförande. Övriga i gruppen är Folke Karlsson från Bomarsundssällskapet, Elisabeth Rosenlöf Fastighetsverket, Viveka Löndahl chef för Kulturbyrån och Jörgen Pettersson journalist och politiker.

Projektet stöds av hela besöksnäringen med Viking Line och Eckerölinjen samt Wiklöf Holding, Orkla, Stallhagen och Smakbyn, Sunds kommun, Bomarsundssällskapet och Ålands Golfklubb. De är beredda att tillsammans med landskapsregeringen gå in med pengar i en stiftelse med ansvar för driften av besökscentret. Stödjande företag och föreningar är Furulundsgården, Ålands Guider r.f. Ålands Fredsinstitut och Ålands Stuguthyrarförening.

Med denna bredd och kompetens finns det förutsättningar att skapa ett kvalitativt besökscenter som riktar sig till en bred publik. Bomarsund är redan idag tillsammans med Pommern och Kastelholms slott Ålands mest besökta turistmål. Representanter för resebranschen poängterade behovet av nya högkvalitativa turistmål, som skapar kringeffekter. Därför är de beredda att förutom som stiftare medverka med sin kompetens och framöver marknadsföra och sälja Bomarsundsområdet som ett attraktivt resmål.

En förutsättning är ett representativt besökscenter.

Målgrupper är bl.a. familjer, pensionärer, företag, skolklasser och historiskt intresserade. Företagen räknar med att öka försäljningen av paketresor och gruppresor till Åland med olika kombinationer där Bomarsund ingår. En vinn-vinn situation för alla med fler övernattningar och säsongförlängning som mål.

Turistföretagen anser det väsentligt att besökscentret ligger centralt på den plats som planerats med tanke på logistiken och förutsättningar att ge service åt det förväntade stora antalet besökare

Behovet av parkeringsplatser för bilar bussar och cykelturister är beaktat i planeringen. Vid besökscentret har också behovet av närbelägna markområden för olika aktiviteter, som festspel och marknad beaktats.

Målsättningen är att det till självstyrelsens 100-årsjubileum exteriört och innehållsmässigt skapas ett besökscenter som ger rättvisa åt en omvälvande och dramatisk tidsperiod av Ålands historia.

STYRELSEN FÖR BOMARSUNDSSÄLLSKAPET