DELA

Bolagsstyrelser ska inte domineras av politiker

För att uppnå en positiv utveckling av ett bolag, krävs en effektiv styrning i bolaget. Bolagsstyrelser ska bestå av personer som har relevant kunskap och erfarenhet för det aktuella bolaget. Det gäller alla bolag, men särskilt de där en kommun, staden eller landskapet står som ägare.

Privata aktieägare kan styra sina företag hur de vill, men i landskapsägda bolag är det allas våra skattepengar som står på spel. Det är därför av yttersta vikt att kompetens istället för partitillhörighet avgör. Dessutom är det ett väldigt kortsiktigt tänk, då våra politiker med jämna mellanrum inte blir omvalda. Politiker ska inte uppta platser i en bolagsstyrelse utan stiga åt sidan till förmån för personer med rätt sakkunskap och erfarenhet.

I landskapsregeringens principer i fråga om bolag där de har ett väsentligt ägarintresse, står det att regeringen ska arbeta för att utveckla bolaget och stödja en långsiktig tillväxt, och att det är viktigt att ansvarskännande och sakkunniga medlemmar föreslås i bolagets styrelse med sådan branschkunskap eller annan kompetens som är direkt relevant för bolaget.

Paf är ett landskapsägt bolag vars styrelse domineras av politiker. Är detta verkligen den absolut bästa sammansättningen? Bör inte huvudkriteriet vara sakkunskap, erfarenhet och ett brett kontaktnät inom branschen? Istället tas stolarna upp av fritids- och heltidspolitiker. Det låter för mig som en osannolik tillfällighet att dessa politiker är de med störst kompetens inom den otroligt komplexa spelbranschen.

Posten Åland och Marstad är också bolag vars styrelser tillsätts i allt för stor utsträckning av partibok och inte kompetens. Idén om vad som är bäst för företagen kommer i andra hand. Grundidén som ägare måste vara att ge företagen bästa förutsättningar. Då kan inte styrelseplatserna betraktas som partiernas och som ett forum för personligt tyckande och antaganden.

Detta är inte ett angrepp mot de som sitter i våra styrelser, jag är övertygad om att de gör sitt absolut bästa. Frågan är dock principiellt viktig, eftersom att det ”av tradition” har varit så att styrelseplatserna fördelas baserat på hur det går i valet. Det är dags att vi invånare, som faktiskt äger bolagen, kräver att kompetens går framför partitillhörighet.

Om en kommun, staden eller landskapet är ägare i ett bolag är det naturligt att de som ägare värnar om alls våra intressen och således är representerade i styrelsen. Att ha en eller ett par politiker i styrelsen, för en kontinuerlig och dynamisk kommunikation mellan bolaget och ägaren, är bra. Det är bra för samhället om politiker och företagare byter erfarenheter.

Men de ska inte dominera bolagsstyrelserna. Det ska personer med rätt kompetens och erfarenhet göra. Att ge ett par styrelseplatser åt att övervaka ägarens intresse är en sak, men att kvotera en hel bolagsstyrelse baserat på ideologisk övertygelse är inte hållbart.

Jesper Carlsson

Ordförande

Unga Moderater på Åland