DELA

Bolagiseringen av Mariehamns elnät

Ledamoten Barbro Sundback ondgjorde sig i fullmäktigedebatten senast över elnätets bolagisering i Mariehamn. Enligt henne hade elpriserna stigit, uppvärderingar har skett som rena finter, orimliga löneförhöjningar har genomförts, dessutom att bolagiseringen i stort var ett politiskt påhitt.
Fakta i sammanhanget är att elpriserna för en normalvilla med c:a 20 000 kWh förbrukning var några tior lägre i januari 2014 jämfört med jan 2013. Till saken hör också att elpriset påverkas av annat än Elnäts egna kostnader. Till exempel accis, elskatt och Kraftnäts överföringskostnader vilka stigit kraftigt. Givetvis tillkommer rena energiinköp. Under 2014 har dock energipriserna gått ned så att de tagit ut Kraftnäts höjning.

Det har skett en värdering för att stadens egendom skall vara rätt prissatt när den överfördes till bolaget, något alternativ till det finns knappast. Ifall staden vill sälja hela eller delar av bolaget måste värderingarna vara riktiga, det strider mot kommunallagen om staden ger bort sin egendom.
På lönesidan kom ett fackligt krav på byte av avtal vilket lett till ökade månadslöner men också till mer allmängiltiga semesterförmåner för de anställda. De insinuationer som gjordes från fullmäktiges talarstol saknar således grund.

Bolagiseringen kom till av lagkrav, inte av politisk vilja. Det är inte tillåtet att via skattsedeln subventionera el. Det är inte heller lagligt att låta elverksamheten i en kommun gå med förlust. I stadens fall innebar elverksamheten också att mariehamnarna genom kommunalskatten subventionerade el i andra kommuner vilket också strider mot kommunallagen. Det är också ett exempel på dålig förvaltning.

BS kom också fram till att det saknades transparens (trots det var hon tvärsäker på siffrorna). I saken kan konstateras att partikamraten Sara Kemetter är stadens ägarrepresentant och d:o Harry Karlsson är medlem i Elnäts styrelse. De bör kunna informera om vad som händer.
Mariahamns Elnät är faktiskt ett exempel på en lyckad bolagisering där man nu har koll på verksamhet och siffror och kan hålla kostnaderna nere till elkundernas fördel.

Motsvarande manöver borde göras på hamnen och VAverket, troligen även för stadens fastigheter. De lider alla av att det görs politik kring investeringarna. Hamnens samt rörnätets och reningsverkets slitage borde tas ur fakta kring anläggningarna och inte bedömas i fullmäktige utan egentligt underlag.
Lennart Isaksson, gruppledare MSM