DELA

Bolagisera med eftertanke

Centern i Mariehamns insändare i fredagens tidningar ”Därför borde VA-verket bli ett bolag” kräver i likhet med Jörgen Petterssons anförande i tisdagens fullmäktige en kort replik samt att vägkosten kanske inte alls är som Pettersson uppfattat ärendet att bolagiseringen skall genomföras.

örgen Pettersson nämner Mariehamns elnät och Mariehamns hamn som två goda exempel på hur bolagiseringen skapar bättre förutsättningar till reinvesteringar och framtidssäkring i bolagen än vad som var möjligt som avdelningar inom staden. Med motiveringar så som att bolagisering ger bättre transparens åt mariehamnarna, engagerar personalen vilket ger effektivare verksamheter, att infrastruktur under jorden är svårare att få prioriterade än andra mera synliga verksamheter vilket lett till ”alarmerande föråldrade ledningsnät” menar Pettersson att räkningen till mariehamnarna blir lägre.

Däremot var budskapet i Petterssons anförande att vatten- och avloppsavgifterna troligtvis kommer att måsta höjas i det framtida VA-bolaget.

Jag är däremot lite orolig att som förvaltningen påpekat blir till exempel administration så som löner och fakturering dyrare ifall bolagen ej nyttjar stadens befintliga organisation. Vi vet att mötesarvoden samt lön till vd är högre i bolagsform än i tidigare nämnder.

Fullmäktigeledamot Barbro Sundback nämnde även de senaste årens gynnsamma inköpspris på elektricitet som en av framgångsfaktorerna för bolaget Mariehamns elnät vilket i sig inte har något med själva bolagiseringen att göra.

Även fullmäktigeledamot Roger Jansson som med lång och gedigen erfarenhet av ordförandeskap i bl.a tidigare hamn- och tekniska nämnden och nu ordförande för Mariehamns hamn Ab uttalade sig positivt vad bolagisering av avdelningar gör.

Därför passade jag på att i fullmäktige även fråga Roger Jansson vad det är som gör det så svårt att göra reinvesteringar och hålla infrastruktur i hamnar och ledningsnät i skick då verksamheterna lyder under stadens avdelningar men då dessa avdelningar omvandlas till aktiebolag är dessa svårigheter borta.

Janssons och Petterssons spontana svar på min fråga visar på att det kanske inte är helt självklart att själva bolagiseringen av verksamheterna är det självklara svaret. Utgående från Janssons och Petterssons svar och lite eget funderande så kommer jag fram till är att då en verksamhet överförs till bolagsform krävs en stor omstrukturerings där den tidigare verksamhetens alla olika delar vänds och vrids på för att passa in i den nya bolagsformen.

Tanken som slår mig är att kanske är det bästa för Mariehamns skattebetalare och företag att staden grundligt utreder de positiva orsakerna som själva omstruktureringen till bolag har på verksamheten samt ser vad som kan ske mera kostnadseffektivt inom den egna verksamheten. Kanske skulle denna utredning visa på att en ordentlig genomgång med vissa omstruktureringar av vissa av stadens verksamheter skulle bli det mest förmånliga och effektiva sättet att sköta stadens verksamheter framom att splittra och bolagisera verksamheterna?

Så med det sagt tror jag i motsatts till Mariehamnscentern att en bolagisering i brådskande ordning av VA-verket inte bör ske utan här krävs istället eftertänksamhet och att vi tar tillvara på stadens kunniga personals erfarenheter att förbättra staden för mariehamnarna och dess företag.

Martin Nilsson (S)