DELA

Bojkotta Arlas mjölk

Vill komma med några synpunkter angående artikeln i tidningen Åland fredagen den 12 januari. Artikeln berättade att Mathias Eriksson Ab börjat ta in Arlas mjölk till Kantarellen. Jag anser det inte vara bra att starta en sådan trend. Sådana initiativ kan lätt sprida sig. Skulle så vara fallet, kan man spinna vidare på vad som kunde hända. ÅCA måste läggas ned, då de inte kan sälja sin mjölk. Flera personer skulle mista sin arbetsplats. Mjölkproducenterna (bönderna) kunde lägga ned sin verksamhet. Landskapen skulle växa igen och de skulle bli mindre attraktiva för turisterna. (Eventuellt kunde de hållas öppna med den arbetslösa personalen från ÅCA).

Är jag rätt informerad får våra mjölkproducenter en högre ersättning för mjölken av ÅCA än bönderna får i Sverige eller på fastlandet. Det är dem väl unnat med tanke på hur mycket jordbrukets inkomster sjunkit sedan EU-inträdet.
Då vi alla bör värna om miljön, borde alla transporter minimeras så mycket som möjligt. Vi vet inte hur långt i Sverige mjölken transporterats förrän den kommit till Arla. Sedan skall den ännu transporteras hit till Åland. Bland annat av miljömässiga skäl bör vi prioritera lokala och närproducerade varor.
Arlas mjölk är ultrapastöriserad för längre hållbarhet. Det säger sig självt att då är vår åländska mjölk färskare än den svenska. Jag anser att då den åländska mjölken är mindre förädlad, har mindre av de naturliga näringsämnena förändrats i den. För mig är den åländska mjölken naturligare.

Jag anser även att mjölken som produceras på Åland innehåller mindre rester av bekämpningsmedel, gödselmedel och antibiotika än mjölken från områden med intensiv produktion.
Jag tror inte heller på att huvudsyftet med denna åtgärd är att ge ålänningarna billig mjölk, som Mikael Löfström på Mathias Eriksson Ab sade. Syftet är att få större vinstmarginal på grund av konkurrensläget. M. Löfström sade att han inte sysslar med politik. Detta om något är väl marknadspolitik!
Vi vet alla att det är viktigt för oss att behålla jobben på Åland och att få ha en levande och öppen landsbygd. Vi måste värna om våra åländska företag.

Därför uppmanar jag alla ålänningar att bojkotta Arlas mjölk. Jag tror att åtminstone 95% av oss har råd med detta.
Marianne Fabritius