DELA

Böcker ska vara tillgängliga för unga

Angående de elever som man upptäckt att saknar läsförståelse i skolan. När man inte kan läsa eller om man inte förstår det man läser är man utanför. De vittnar många av de unga som inte har en knäckt koden. Man är inte dum men man är utanför.

Och det är svårt att knäcka koden för läsande utan hjälp.

Det krävs en hel del för att skapa en läsare. Det krävs en nära kontakt med en lärare som inte ger sig, det krävs ett ordentligt bibliotek och det krävs vuxna läsare som visar att de är läsare.

Ju längre ifrån bokstäverna man kommer desto kargare blir språket för känslor, beskrivningar och äventyr. Det livslånga lärandet som kommer med förmågan att läsa blir tomma ord för den som inte kan.

Men det finns hjälp att få. Enkel hjälp egentligen.

En skolbibliotekarie som ofta möter eleverna för samtal om böcker och har en stund av högläsning, detta går också att göra med högstadieelever.

Forskning har visat att unga lyssnar med en högre förståendegrad än de själva läser.

Man ska ha böcker i varje klassrum och de ska vara tillgängliga för att bläddra i och välja ur.

Men det krävs också att det finns vuxna som visar att de läser. På platser där barn och unga är ska också vuxna läsare vara.

När jag jobbade som elevassistent hade jag alltid en bok med mig, i handen eller fickan. I mina gamla skolkataloger med klassfoton har jag alltid en bok i handen.

Jag gav också bort eller lånade ut böcker till elever som verkade intresserade.

Jag fick höra från vissa att det såg illa ut att jag läste på rasterna när jag borde haft uppsikt över vad som hände. De glömde bort att jag hade uppsikt över bokens kant, men också att vad jag egentligen gjorde var visade att vuxna män läste böcker.

På samma sätt som man inte kan säga åt en ungdom ”Drick inte alkohol” samtidigt som man själv tar öl till middagen och vin på fredag så kan man inte säga åt ett barn att ”du borde läsa mer” utan att visa att det är vad vuxna också gör.

Att vara en läsare gör livet lättare, för när man kommer i puberteten och saker börjar hända för första gången, den första kärleken, första besvikelsen, första föräldrafria festen och första frigörelsen från vuxenvärlden.

Tänk så mycket lättare allt detta blir om man samtidigt eller tidigare har läst om andra människor som haft samma problematik. Om man läst vad andra gjort och känt.

Det får man inte från filmer på samma sätt, böcker skapar mer kreativitet. Och de tar människors känsloliv på allvar. Därför är det bra att det i det nya regeringsprogrammet finns ett uttalat syfte att uppmuntra till mera läsande.

För att få människor att förstå finns det ett bra sätt.

Jag behöver bara använda ord när jag talar till er.

Men det förutsätter att ni har lärt er ord.

Och ni måste lära era barn ord. Ta och läs högt för era barn ikväll.

Det kommer att uppskattas, tro mig.

Igge Holmberg (S)