DELA

Blomqvist lyckad rekrytering

Nina Fellman skriver i sin ledare 27.10 att utnämningen av Björn Blomqvist till rektor vid musikinstitutet skulle skett genom märkliga manövrar och framhåller det som exempel på dålig personalpolitik inom landskapet. Jag tycker det var ett ovanligt dåligt valt exempel.
Såvitt jag förstår var Björn den, utan tvekan, mest meriterade för rektorstjänsten vid institutet och utsågs genom ett helt normalt anställningsförfarande som inte ens tog särskilt lång tid. Dessutom har Björn visat sig vara en mycket god och uppskattad ledare för musikinstitutet som vi i personalen har stort förtroende för.

Vilka dunkla skäl Nina Fellman har till att, åter en gång, svartmåla musikinstitutet kan man bara spekulera i men landskapet bör enligt mig, i detta fall, enbart ha beröm för en ovanligt lyckad rektorsrekrytering.
Bertil Andersson,
lärare vid Ålands Musikinstitut