DELA

Blomqvist har brett stöd

Svar till mess angående musikinstitutet NÅ 2.7.2010.
Jag förstår verkligen inte hur messaren kan ha fått så mycket om bakfoten. Musikinstitutet fungerar i dag bättre än någonsin och rektor Björn Blomqvist har ett brett stöd hos personalen och lärarna.
Att någon har krävt hans avgång är ju fullkomligt taget ur luften, för att inte säga lögn. Vissa förändringar i lärarkåren, speciellt bland timanställda, sker ju kontinuerligt, men i stort har våra lärare varit väldigt trogna så det var messarens andra lögn.
Direktionen utses av landskapsregeringen och har, såvitt jag vet, nyvalts enligt normal praxis.

Liksom övriga skolor tvingas vi tyvärr skära i kostnaderna vilket i praktiken innebär att massor av duktiga sökande barn och ungdomar inte kan antas. Vi hade t.ex. på elgitarr, som är mycket populärt, 27 sökande i år men kan ta bara 1 och också på piano är det liknande siffror.
Privat musikundervisning behövs definitiv t för de målgrupper som inte ryms på institutet och den undervisningen bör självklart då vara privat finansierad. Det säger väl sig självt att vi alla som jobbar på musikinstitutet, inklusive rektor, tycker att landskapets medel ska användas till att utöka antalet studieplatser och utveckla verksamheten på ÅMI och inte strös ut till diverse privata projekt.

Bertil Andersson
lärare, prorektor samt personalens representant i ÅMI:s direktion.