DELA

Blommande vägrenar

Vägrenarna vid Sjukhusrondellen i Mariehamn har de senaste veckorna lyst som blomsteräng i gult, violett, blått och vitt. Till glädje för människor och insekter eftersom den vanliga synen annars är en kortsnaggad, uttorkad gräsyta.

Är denna ljuvbliga blomsterprakt en ren tillfällighet eller har landskapets avdelning för vägunderhåll äntligen infört klipprutiner som främjar biologisk mångfald? Vi hoppas på det senare.

ANNA RYDÉN
BERTIL KARLSSON

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Klippning i Mariehamn utförs vid behov och till större högtidshelger (till exempel den 9 juni, midsommar). Som tidigare år håller vi en paus med klippning av grönytor större delen av juli eller om växtligheten är låg.

I år har tiden för klippningen sammanfallit väl med blomningen och den torka som varit. Klippning av grönytorna startar igen om cirka 2 veckor om vädret är liknande och inte växtligheten tilltar.

LENNART NORD
BYRÅCHEF LANDSKAPSREGERINGENS VÄGNÄTSBYRÅ