DELA

Blir vi överbeskyddade?

Först har vi kommunerna, som ser till invånarnas väl och ve. Sedan lagtinget som arbetar för hela Åland. Och så har vi Finlands riksdag som vakar över hela landets angelägenheter. Och sedan EU som vill bestämma alltmer över oss, oavsett vad vi tycker.

Kommuner och församlingar borde vara kvar, unionen kunde vi klara oss utan. Eftersom deras regler och värderingar ofta är annorlunda än våra, det finns en hel värld utanför.

Leve friheten