DELA

Blir kommunfrågan valfråga eller inte?

Landskapsregeringens målsättning i meddelandet om kommunreformen från april 2017 var att kommunreformen förverkligas från år 2020 och att kommuninnevånarna vid nästa ordinarie val väljer fullmäktigen till de nya kommunerna. I tidningen nya Ålands artikel vidhåller minister Nina Fellman (S) att meddelandet gäller.

Efter att fått olika information om att kommunreformen inte kommer att förverkligas rent praktiskt under denna mandatperiod och att inga val till nya fullmäktigen kommer att hållas 2019 så skrev jag ett inlägg på sociala medier och beskrev att en förskjutning av förverkligandet kommer att ske och att frågan därför kommer att bli en valfråga. I praktiken kan en ny landskapsregering om politisk majoritet finns mycket lätt ändra inriktning på reformen. Att en förskjutning av förverkligandet av reformen kommer att ske har även bekräftats från medlem i referensgruppen för kommunreformen på min facebook-tråd.

Syftet med mitt inlägg var att informera de intresserade av denna fråga om denna förskjutning.

Personligen är jag för och har sett fram emot en kommunreform, men helst med annan inriktning än den landskapsregering har med 4 kommuner. Fokus borde vara på effektiviseringar och ekonomisk tillväxt, och då borde åtgärder vidtagas i första hand på att utveckla och ta bort hinder på tillväxtaxeln Godby-Mariehamn. Där finns de bästa förutsättningarna, vilket Jomala idag är ett lysande exempel på. I LR:s föreslagna reform om 4 kommuner bibehålls alla hinder på axeln Godby-Mariehamn. Utan effektiviseringar och ekonomisk tillväxt så kommer vi långsiktigt inte att kunna behålla vår fina regionalpolitik. Det visar inte minst den demografiska utvecklingen. Skall bli spännande att följa utvecklingen av denna fråga och landskapsregeringen har fortfarande alla möjligheter öppna vad gäller innehåll och tidtabell.

Jörgen Strand

(MSÅ)