DELA

Blir det ingen golfbana?

Öppet brev till Näringsminister Torbjörn Eliasson.

Bäste herr näringsminister.
Snart har ett år gått sedan ni kallade till politiskt möte på Sportkila i Sund. För att informera om och vad jag förstår, även försöka övertyga oss om, att den tredje golfbanan på Stornäset verkligen behövdes och just där. Du berättade om vikten av att fortsätta att utveckla golfandet i Kastelholm och ta vara på dess förträfflighet som turistmagnet. Du berättade också om de ekonomiska tillskotten till vår gemensamma kassa, om alla arbetstillfällen som den ger och kan fortsätta att ge, i ännu högre grad efter utbyggnaden. Du talade om de PR-mässiga värdena som redan finns upparbetade där sedan många år och den injektion en ytterligare satsning på en tredje golfbanan på Stornäset skulle bli. Inte bara för golfen utan som motor för hela turismsatsningen på Åland och det under lång tid framöver.

Du var visserligen ”endast” bisittare till den dåvarande näringsministern vid tillfället, men framstod ändå som en förnuftig, trovärdig och en handlingens man på detta möte. Du förevisade skisser och redovisade siffror som var övertygande och verkade relevanta i sammanhanget. Du hävdade understödd av ministern, att det fanns både pengar till och en politisk majoritet för, att genomföra dessa planer.
Sedan dess har du blivit minister, fått makt, ansvar och befogenhet att kunna genomföra denna enligt dig då, så eminenta satsning. Du har haft det ganska länge nu, men ändå har inget konkret hänt.

I onsdagens Ålandstidning står det att läsa (på sidan 5), ”Jag tycker fortfarande golfen på Åland behöver en ny bana, därför kom jag med detta förslag, säger Eliasson och tillägger: Detta projekt lever ännu men det händer i ärlighetens namn inte så mycket”
Detta föranleder mig att ställa tre frågor, som jag hoppas att du skall ha vänligheten att svara uppriktigt på?
1. Är det inte du, som har ansvaret för att det skall hända något i detta ärende?
2. Finns det någon sanning i ryktet som säger att en grupp tjänstemän i ”borgen” motarbetar den tredje golfbanans tillkomst?
3. Tänker du ta ditt ansvar som minister och avgöra detta innan valet, eller skall du följa traditionen och skjuta upp det ytterligare ett val?
Med vänliga hälsningar,
J. Jacobsson
Mariehamn 5 januari 2011