DELA

Blir det bättre när Mariehamn styr?

Det talas om en gemensam räddningsmyndighet för landsbygden och dess kommuner. Men är det så bra att räddningsverket blir huvudman för dom så kallade frivilliga brandkårerna ute i kommunerna?

En vän som är aktiv inom en av våra frivlliga brandkårer och dessutom är vice kårchef för den kåren är orolig för att han och kårchefen kommer att mista sin makt över kåren och vad som skall göras vi eventuella bränder eller andra olyckor som sker på våra vägar och på andra ställen. Är det tänkt så att man som kårschef eller vice kårchef skall förlora makten?

Eller har min vän missförståt något? Jag tror inte det blir bättre av att allt styrs från Mariehamn eller vad vet jag om den saken, jag är bara en ickevetande som så många andra som söker svar. Jag hoppas få svar på min frågor på detta vis. Tack för ordet.

Ung och fundersam

Svar: Den föreslagna förändringen berör myndighets- och tillsynsfunktioner samt räddningsledning, inte de frivilliga brandkårernas arbete. Kårerna hör fortsatt under kommunerna, och relationen mellan myndigheten är precis densamma som relationen till de tidigare två räddningsmyndigheterna.

Jag tror att möjligheten finns att göra saker bättre och tydligare, men vill än en gång poängtera att förslaget inte på något sätt förändrar de frivilliga brandkårernas ställning.

Nina Fellman

kansliminister