DELA

Bli världsbäst på barnens Åland

För att få den ärade titeln barnens Åland, behövs förändring.

Familjekriser, barnskyddsärenden, ensamstående föräldrar, skilsmässor, sjukdomar och barn som slits mellan föräldrar. Vem blir lidande om inte barnen? Socialtjänsten behöver mera resurser för att förebygga, stödja och medla i ärenden där föräldrar inte klarar av att kommunicera. Barnen är vårt allt och den oro en förälder kan känna för sina barn är enorm, speciellt om du som förälder anser att ditt eller något annat barn mår dåligt.

Eventuellt har det förekommit psykiskt eller fysiskt våld i förhållanden och vem hjälper dessa föräldrar att kommunicera för barnens skull. Finns det möjlighet att man kan slippa hemska vårdnadstvister där pajkastning drar ner på både barnens och föräldrarnas mående.

Folkhälsan är ett superkomplement men tyvärr är väntetiden lång och tiderna få. Föräldrarna behöver rätt ofta hjälp att kommunicera i separationer där besvikelser, vrede och sorg tagit över. Barnskyddet är underbemannade o! ch här anser man att en timmes telefontid per dag är tillräckligt för familjer i kris.

Här anser man att barnombudsmannen, barnfamiljernas första kontakt skall arbeta med skilsmässoärenden 3 dagar i veckan och ha 5 veckors sommarsemester utan vikarie. Skilsmässor sker dagligen, tyvärr. Barn far illa dagligen, tyvärr. Jag är rädd att de ärenden som barnskyddet anser vara småsaker idag kan leda till något mycket tragiskt på sikt. Vi har nu chansen att bli världsbäst på att stå upp för barnen genom att anställa ett bollplank/medlare/konfliktlösare i form av en öppen telefonlinje till socialkansliet, för barnens skull på barnens Åland.

Bli världsbäst på barnens Åland.

Mamma så klart