DELA

Bli mer seriösa

Det var med stor rofylldhet och glädje som jag läste er insändare Mikael Holmberg gällande att ”högermännen” skulle ”förfäras” över barnfattigdomen och aldrig gjort något åt det under de år de haft makten i Mariehamn.

Din insändare ställer en rad frågeställningar från min sida som medborgare. Ta bort barnomsorgsavgiften för unga skriver nog de flesta under på och du har ett bra förslag. Men du lägger inte ett ord på att berätta hur det ska finansieras?

Du skriver att om barnfamiljerna får behålla de här pengarna så går de ut i samhället i form av konsumtion. Men om nu staden ska subventionera detta, var ska pengarna tas från? Vilken annan utgiftspost ska dras in? Eller ska skatterna höjas? Då minskas ju deras köpkraft och resonemanget faller?

Parallellt med detta vill du också låta barn under 18 gå gratis till sjukvården. Men precis som du säger så är det en sak för lagtinget. Men denna subvention ska ju också hämtas in från något annat håll? För du menar väl inte att stadens eller landskapets kassa går på jättelika överskott så kostnadskostymen kan fyllas ut utan bieffekter?

Vid sidan av detta vill Socialdemokraterna ha avgiftsfri stadsbuss för alla, men har i varje fall inte när jag tydligt frågat redogjort hur det ska finansieras utan negativa efterföljder för stadens redan sårbara ekonomi. Ni har alltid också varit en flitig motståndare för att riva Telegrafhuset i förmån för att låta entreprenörer exploatera området. En konkret stimulerande åtgärd som skulle ha försett staden med fler jobb och skatteintäkter, och på så sätt också kunna ha goda ambitioner om att fortsättningsvis erbjuda stadens invånare gratis buss och mycket mer. Fördelarna överväger nackdelarna.

Du skriver att du ”ser fram emot” att se hur alla som ”ojat” sig över barnfattigdomen röstar för de här förslagen när budgeten ska klubbas. Jag ser ännu mer fram emot att få seriösa förslag från din och partiets sida och inte jämnt och ständigt få höra ”högermännens” brister som bara bäddar för tjafs och destruktiva diskussioner.

När utredningen ”Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland” (ÅSUB 2007:5) publicerades, där man konstaterade att så mycket som 13 procent av de åländska hushållen hamnar under den relativa fattigdomsgränsen, föreslog Ålands Framtid två gånger att fördubbla ensamförsörjartillägget. Senast den hamna i papperskorgen var av ansvarig socialdemokratisk socialminister utan kvalitativ motivering eller ens motförslag.

Det är ju alltid fint att måla upp visioner och vallöften om fri tandvård åt alla (eller var det en ambition sen bara?), fri stadsbuss åt alla, fri sjukvård under 18 och att ta bort barnomsorgsavgiften för daghem. Jag skulle vilja ha alltihop.

Men när ni inte något så grundläggande tydligt och ordentligt kan berätta hur det ska finansieras och hur allt detta ska kunna genomföras i rådande ekonomiska läge (utan att måsta dra in på något annat eller höja något annat som för oss tillbaka på ruta ett med att ta oss till bättre ekonomisk situation) så kan man inte ta er på allvar.

Jag röstade på er 2011. Men ska ni ha min röst i år igen får du Mikael och resten av partiet sluta och skälla på högerkanten och istället göra er politik mer verklighetsförankrad. För jag är inte borgerlig, men de verkar se verkligheten bättre än er.

Daniel E