DELA

Bli gärna Leader-aktiv

Svar på flera frågor om Leader
J Magnus Magnusson har många frågor om Leader på Åland och jag rekommenderar att Magnusson tar kontakt med antingen verksamhetsledaren för Leader Åland r.f. eller mig för att räta ut så många frågetecken som möjligt.
Några saker ska jag ändå försöka besvara direkt. Åland har genom självstyrelsen möjlighet att utforma t.ex. landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt våra egna förhållanden här på Åland. EU:s regelverk ger oss ramar som åtgärderna, vilka delfinansieras av EU, ska inrymmas i. Av den orsaken ser inte de åländska åtgärderna exakt ut som dem i Åboland eller för den delen i Frankrike eller i Ungern. Det är Leader-föreningens grupp som kallas LAG (lokal aktionsgrupp) som har bestämt innehållet i Leaders utvecklingsstrategi.

EU:s del av finansieringen av landsbygdsutvecklingsåtgärderna är budgeterade till de olika medlemsländerna. Pengarna betalas ut mot faktiska kostnader. Om det inte finns ansökningar från projekt så kommer Åland inte att få EU-pengar. Landsbygdsutvecklingsprogrammet 2007-2013 är godkänt av Europeiska kommissionen så det är känt exakt hur mycket pengar det maximalt finns möjlighet att få från EU. Men det krävs också att Åland möter upp med egna skattemedel. Och naturligtvis att någon aktivt bestämmer sig för att genomföra ett projekt.

Några grova faktafel förekommer i Magnussons text. Till exempel sägs att det är 70 tjänstemän i förvaltningen som sköter om stödhanteringen till lantbruket. Det stämmer inte alls. Det finns sammanlagt 9 ”förvaltningstjänster” på jordbruksbyrån varav 5 har uppgifter med koppling till stöden. De 4,9 miljoner euro som nämns tycks vara den summa som staten beviljar lantbruket och som inte går genom landskapsförvaltningen. Det finns exakta uppgifter på hur mycket EU-medel som har betalts i Finland för Leader så det går att slippa nonsenssiffror – om det finns en vilja till det.

Leader-projekt på Åland kan pågå fram till år 2015 och enligt uppgift från Leader Åland r.f. finns det många ansökningar på gång så det kommer helt säkert att genomföras många goda projekt även här på Åland. Ett tips till alla som vill jobba framåt, förbättra, utveckla och göra något för våra barn och vår hembygd – bli medlem i Leader Åland r.f. och var aktiv!
Linnéa Johansson,
avdelningschef vid näringsavdelningen,
Ålands landskapsregering